اره های دیسکی در فرآیند برش چوب و پلاستیک ابزارهای کارآمدی هستند. صفحات اره ای متشکل از کاربید تنگستن یا دندانه های پوشش داده شده با پلی کریستالین الماس هستند که برای جدا کردن قطعه کارها از هم مورد استفاده قرار می گیرند. به منظور کاهش نیرو های برش، می بایست عرض برش را به حداقل رساند.